Trwa ładowanie...
d2g4cps

KONSORCJUM STALI S.A. - Realizacja istotnego postanowienia Porozumienia Inwestycyjnego (35/2010)

KONSORCJUM STALI S.A. - Realizacja istotnego postanowienia Porozumienia Inwestycyjnego (35/2010)

Share
d2g4cps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja istotnego postanowienia Porozumienia Inwestycyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawapaństwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, ze w dniu 27 grudnia wsłał oświadczenie o przyjęciu oferty nabycia 2 117 647 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu o wartości nominalnej 0,1 (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) zł każda i cenie emisyjnej 8,5 (słownie: osiem i 50/100) złotych za jedną akcjęEmisja akcji serii F Bowim S.A. i jej objęcie przez Emitenta stanowi jedno z istotnych postanowień Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia przez Emitenta z Bowim S.A, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 29/2010 z dnia 4 grudnia 2010 r.Informacja istotna
ze względu na realizację postanowień znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2010-12-28 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps