Trwa ładowanie...
d1z9nq3
d1z9nq3
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym ...

KONSORCJUM STALI S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.10.2014r. (38/2014)
Share
d1z9nq3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.10.2014r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 października 2014r. (dalej NWZA) posiadających co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów: 1. KRYSTYNA BORYSIEWICZ - liczba akcji oraz głosów z akcji ? 816 980 sztuk, co stanowiło 20,4 % udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów; 2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ - liczba akcji oraz głosów z akcji ? 506 299 sztuk, co stanowiło 12,64% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 8,59 % w ogólnej liczbie głosów; 3.
KATARZYNA DEMBOWSKA - liczba akcji oraz głosów z akcji ? 473 980 sztuk, co stanowiło 11,84% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 8,04% w ogólnej liczbie głosów; 4. JANUSZ KOCLĘGA ? liczba akcji oraz głosów z akcji ? 363 283 sztuk, co stanowiło 9,07% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 6,16 % w ogólnej liczbie głosów; 5. BARBARA DEMBOWSKA - liczba akcji oraz głosów z akcji ? 343 000 sztuk, co stanowiło 8,57 % udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 5,82% w ogólnej liczbie głosów; 6. PIOTR KOCLĘGA ? liczba akcji oraz głosów z akcji ? 260 493 sztuk, co stanowiło 6,5% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 4,42 % w ogólnej liczbie głosów 7. ANNA SKOCZEK ? liczba akcji oraz głosów z akcji ? 260 000 sztuk, co stanowiło 6,49% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 4,41 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d1z9nq3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Ireneusz Dembowski Członek Zarządu
2014-11-05 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z9nq3

Podziel się opinią

Share
d1z9nq3
d1z9nq3