Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (11/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (11/2011)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, żew dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej: Bank) Aneksu nr 2 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. oraz raportem bieżącym nr 30/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.Na mocy powyższego aneksu uległy zmianie następujące zapisy Umowy:- wysokość odnawialnego limitu kredytowego została podniesiona z 66 mln do 70 mln złotych;- sublimit kredytowy do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym został podniesiony z 46 mln do wysokości 50 mln złotych.W przypadku nieterminowej obsługi zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i gwarancji, Bank może uruchomić kredyt odnawialny na spłatę zaległych zobowiązań wynikających z Umowy przy czym jego - wysokość została zwiększona z 70,4 mln do wartości 72,5 mln
złotych.Wysokość zabezpieczeń udzielonych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy zmienionej Aneksem, Emitent utrzyma na dotychczasowym poziomie.Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.Aneks istotny ze względu na wartość umowy znaczacej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 879 11 31 | | 022 879 11 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bz@ks.mail.pl | | www.konsorcjumstali.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu Janusz Koclęga
2011-01-24 Ireneusz Dembowski Członek Zarządu Ireneusz Dembowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b