Trwa ładowanie...
d2wfbrv

Konsultacje polsko-niemieckie: wspólna walka z cyberprzestępczością

Następstwem polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych ma być m.in. wspólna walka z cyberprzestępczością, współpraca w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w administracji, a także lepsza kooperacja służb policyjnych, granicznych i celnych obu krajów.

Share
d2wfbrv
  1. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbyły się w poniedziałek w Warszawie, pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i kanclerz Angeli Merkel.

Kwestie cyberbezpieczeństwa regulować ma podpisane przez szefa resortu administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego i niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maiziere'a wspólne oświadczenie. Oba kraje deklarują wolę współpracy, zobowiązały dzielić się dobrymi praktykami i wiedzą w zakresie zabezpieczeń sieci informatycznych. Zamierzają również promować współpracę CERT-ów (zespołów reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci komputerowych) i mechanizmy wczesnego ostrzegania w przypadku transgranicznych zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni.

Według MAC bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. "Zarówno strona polska jak i niemiecka przywiązują do tego zagadnienia ogromną wagę - eksperci obydwu państw na bieżąco wymieniają doświadczenia. Strona polska ma nadzieję, że rozpoczęta współpraca zaowocuje ustaleniem trwałych kanałów komunikacji w przypadku zagrożeń cybernetycznych" - pisał o polsko-niemieckich konsultacjach resort administracji i cyfryzacji.

d2wfbrv

W czasie spotkań ministrów poruszono także temat ochrony danych. MAC podało, że Polska od samego początku mocno popiera projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Tłumaczyło, że obecne przepisy dotyczące ochrony danych z 1995 roku, są przestarzałe i niewystarczająco dostosowane do nowych wyzwań, wynikających z szybkiego rozwoju technologicznego i globalizacji. Ich wdrażanie również znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich, dlatego przyjęcie rozporządzenia ma, zdaniem resortu administracji, istotne znaczenie dla zakończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego w 2015 roku.

9 lipca wchodzi w życie polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w pasie przygranicznym Polski i Niemiec. Szefowie MSW - Teresa Piotrowska oraz Thomas de Maiziere - omówili więc szczegóły tego porozumienia międzyrządowego, regulującego zadania służb obu krajów w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń, jak i ścigania sprawców. Rozmawiali też o współpracy w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w administracji - poinformowało MSW w Warszawie.

Zawarta przed rokiem umowa ustanawia ramy prawne współpracy między Polską i Niemcami poprzez wymianę informacji dotyczących m.in. popełnionych przestępstw oraz technik i metod działania organizacji przestępczych. Służby obu krajów dzięki niej będą miały pełny dostęp do informacji na temat danych osób, pojazdów czy innych dokumentów. Wspólnie lub samodzielnie będą ponadto mogły działać na terenie drugiego kraju, np. w czasie pościgu za przestępcą.

Podczas imprez masowych, np. meczu piłkarskiego, oddział z jednego kraju będzie mógł być podporządkowany pod dowództwo funkcjonariusza z drugiego państwa, który kieruje operacją.

Dotychczas kwestię współpracy służb regulowały cztery odrębne porozumienia zawarte przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) i Strefy Schengen (2007 r.).

d2wfbrv

Podziel się opinią

Share
d2wfbrv
d2wfbrv