Trwa ładowanie...

Konsumencie - masz prawa. Wiele nowych praw

25 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy, które mają na celu większą ochronę konsumentów. Warto poznać najważniejsze zmiany, aby móc w pełni korzystać z tych praw.

Share
Konsumencie - masz prawa. Wiele nowych praw
Źródło: Fotolia, fot: momius
d2kkiuv

Ustawa o prawach konsumenta nakłada liczne obowiązki na przedsiębiorców, a także daje wiele praw dla kupujących. Dzięki nowym regulacjom, konsumenci będą bardziej chronieni, zwłaszcza podczas zakupów niestandardowych, dokonywanych na przykład w internecie, podczas prezentacji lub zawierania umowy przez telefon.

Oto najważniejsze zasady obowiązujące w relacjach konsument-sprzedawca:

d2kkiuv

14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie). Jeżeli konsument nie został o tym należycie poinformowany to czas ten wydłuża się do 12 miesięcy;
Nowe możliwości przy składaniu reklamacji. W przypadku wystąpienia wady towaru, konsument może żądać od sprzedawcy od razu jednego z czterech działań: wymiany, naprawy, obniżenia ceny (proponując od razu - o ile?) albo odstąpienia od umowy (jeżeli wada jest istotna);
Prawo do pełnej i rzetelnej informacji. Jeszcze przed zawarciem umowy przedsiębiorca musi w sposób jasny i zrozumiały przekazać konsumentowi liczne szczegóły na temat samej umowy i sprzedawanego produktu lub usługi. Jest to szczególnie istotne przy kontraktach zawieranych przez internet, telefon lub na hotelowych pokazach;
Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli zamówienie towaru przez internet odbywa się przez naciśnięcie przycisku lub użycie podobnej funkcji, przedsiębiorca musi zadbać o ich czytelne oznaczenie słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoznacznym określeniem;
Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie przez klienta z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od niego opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Oznacza to, że dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca;
Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. W okresie 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy zawartej np. przez internet, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy przez nieprawidłowe z niej korzystanie. Oznacza to, że może sprawdzić właściwości produktu w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w stacjonarnym sklepie, np. wolno mu przymierzyć kupione buty, ale nie może wyjść w nich na zewnątrz,
Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji odstąpienia od umowy w terminie 14 dni to konsument poniesie koszty odesłania towaru do sprzedawcy, a ten z kolei zwróci konsumentowi, oprócz równowartości ceny produktu, także koszt jego wysłania do kupującego, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wiele przydatnych informacji na temat przepisów konsumenckich na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Tam też udostępnione zostały schematy reklamacyjne oraz wzory przydatnych formularzy.

d2kkiuv

Podziel się opinią

Share
d2kkiuv
d2kkiuv