Trwa ładowanie...
d4iv6a2

Kopahaus S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień ...

Kopahaus S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2013 r. wraz z załącznikami (1/2013)

Share
d4iv6a2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
Kopahaus S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2013 r. wraz z załącznikami
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana KOPAHAUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku (74-320) ul. Okrętowa 8 niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 marca 2013 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.
Załączniki
Plik Opis
130328KOPAHAUSSAOgloszeniena_NWZ.pdf
130328KOPAHAUSProjektyUchwalNWZ.pdf
130328KOPAHAUSSAFORMULARZDOGLOSOWANIANWZ.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Grzegorz Kopaczewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2