Trwa ładowanie...
d2pdsip

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy. (110/2010)

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy. (110/2010)

Share
d2pdsip
KOMISJA NADZORUFINANSOWEGO
Raport bieżący nr 110 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Aneks do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 14.12.2010r. powziął informację o wpływie do spółki KOPEX?Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanego aneksu nr 1 z dnia 08.12.2010 r. do umowy pomiędzy: KOPEX?Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.?Wykonawca i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Zamawiający podpisanej w dniu 30 lipca 2009 rok, o której Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 136/2009 z dnia 30.07.2009 r.Na mocy przedmiotowego aneksu zwiększona została wartość umowy z 180.523.762,00,00 PLN netto na 183.234.790,40 PLN netto. Zmiana wartości umowy nastąpiła w wyniku zastosowania indeksacji.Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pdsip

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Marian Kostempski Prezes Zarządu
2010-12-15 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pdsip

Podziel się opinią

Share
d2pdsip
d2pdsip