Trwa ładowanie...
d3on0nc

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - PBSZ S.A. z Kompanią Węglową S.A...

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - PBSZ S.A. z Kompanią Węglową S.A. (137/2012)

Share
d3on0nc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 137 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-28
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - PBSZ S.A. z Kompanią Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanego aneksu z dnia 09.11.2012 r. do umowy z dnia 30.12.2011 r., której stronami są: Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający oraz KOPEX -Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu jako Wykonawca, której przedmiotem jest: "Wykonanie zbiornika urobku na poz. 1200 m w KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy - Anna.". O podpisaniu ww. umowy Emitent informował w RB Nr 14/2012 z dnia 17.01.2012 r. oraz w RB Nr 14/2012 z dnia 19.01.2012 r. (korekta). Na mocy opisanego wyżej aneksu zmieniona została wartość umowy : - dotychczasowa wartość umowy wynosiła :10.782.447,00 zł netto + VAT - nowa wartość umowy wynosi 10.454.659,00 zł netto + VAT. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Andrzej Meder Członek Zarządu
2012-11-28 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc