Trwa ładowanie...
d3r74nl
espi
17-11-2010 14:23

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (103/2010)

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (103/2010)

d3r74nl
d3r74nl

| | KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa krajowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 17 listopada 2010 r. do spółki KOPEX?Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.Stronami przedmiotowej umowy z dnia 25.10.2010r. są: KOPEX?Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.?Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A.?Zamawiający.Przedmiotem powyższej umowy jest zaprojektowanie i zabudowa rurociągów odmetanowania, p.poż. oraz sprężonego powietrza w szybie Leon IV?dla KW SA Oddział KWK Rydułtowy Anna R I.Wartość umowy wynosi: 5.954.871,46 zł nettoTermin realizacji: 24 miesiące od przekazania frontu robót.Kary umowne: Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, gdy którakolwiek ze stron od odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.Niezależnie od kar umownych przewidzianych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2010 roku - 1.341.371tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 166.807 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 102/2010 z dnia 16.11.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o
której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMFz dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r74nl

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Marian Kostempski Prezes Zarządu
2010-11-17 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r74nl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r74nl