Trwa ładowanie...
d16e068
espi

KOPEX S.A. - Znacząca umowa konsorcjum jednostek zależnych Kopex Machinery S.A. i ZZM-Maszyny Gór...

KOPEX S.A. - Znacząca umowa konsorcjum jednostek zależnych Kopex Machinery S.A. i ZZM-Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z Kompanią Węglową S.A. - uzupełnienie informacji. (6/2013)

Share
d16e068

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa konsorcjum jednostek zależnych Kopex Machinery S.A. i ZZM-Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z Kompanią Węglową S.A. - uzupełnienie informacji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy wykonawczej do ramowej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach, o której Emitent informował w RB Nr 146/2012 z dnia 20.12.2012 r. Wartość umowy wykonawczej wynosi: 9.665.000,00 zł netto + VAT. W uzupełnieniu informacji o ww. umowie Emitent zawiadamia, że umowa wykonawcza zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od wykonania określonej w wezwaniu serwisowym usługi przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto usługi. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji wezwania serwisowego z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości netto usługi. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić pokrycia strat i
poniesionych kosztów na zasadach ogólnych. Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-01-18 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068