Trwa ładowanie...
dn5p7fl

Koszty integracji BGŻ BNP Paribas w II półr. będą nieco niższe niż w I półr.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Koszty integracji BGŻ BNP Paribas w II półroczu tego roku będą niższe od 105 mln zł zanotowanych w I połowie roku, choć nadal znaczące, poinformował wiceprezes Jan Bujak. Bank podtrzymuje oczekiwania co do efektów synergii, które w 2017 roku mają sięgnąć ok. 350 mln zł.

Share
dn5p7fl

"W drugiej połowie roku w dalszym ciągu będziemy ponosić koszty integracji - głównie na IT. Myślimy, że koszty będą niższe, ale nadal znaczące w skali wpływu na II półrocze" - powiedział Bujak podczas konferencji prasowej.

Pod koniec roku odbędzie się migracja danych z kilku systemów do głównego - jednego systemu bankowego. Przygotowania do tego przebiegają bardzo sprawnie, dodał.

Zgodnie z harmonogramem, fuzja operacyjna oraz migracja systemów informatycznych BGŻ BNP Paribas nastąpi do końca tego roku. Do połowy przyszłego roku zakończy się natomiast migracja systemów IT Sygma Banku.

dn5p7fl

W I półroczu br. koszty integracji wyniosły 105 mln zł wobec 138 mln zł w I półr. 2015 r.

Koszty ogółem wzrosły o 37% do 952 mln zł, zaś w samym II kw. koszty wzrosły o 10% w ujęciu kwartalnym ze względu na bardzo duże wydatki na proces integracji, które sięgnęły 71,5 mln zł w II kw.

"Gdyby pominąć ten element, widać by było, że zaczynamy już osiągać efekty synergii. Dalej będziemy realizować synergie zgodnie z założeniami. Łączny oczekiwany efekt synergii według planu na wynieść 350 mln zł w 2017 roku" - powiedział wiceprezes.

Podkreślił, że pomimo tego, iż działania związane z integracją angażują wielu menedżerów i pracowników, rozwój biznesu wygląda dobrze.

dn5p7fl

"W pierwszym półroczu bardzo sprawnie przeprowadziliśmy połączenie prawne z Sygma Bankiem. Jesteśmy zgodnie ze ścieżką realizacji strategii biznesowej. Zakończyliśmy proces optymalizacji sieci sprzedaży do prawie 500 oddziałów. Zdecydowaliśmy też, że nie będziemy mieli sieci franczyzowej. Zcentralizowaliśmy procesy back office w oddziałach. Przeprowadziliśmy migrację klientów Optimy i exRabobanku oraz docelowych systemów IT banku" - wskazał Bujak, podsumowując wyniki I półrocza.

Wynik odsetkowy wzrósł o 6% kw/kw do 406,4 mln zł, zaś marża odsetkowa netto poprawiła się o 10 pkt bazowych i wyniosła 2,7% na koniec czerwca. To efekt obniżenia kosztów finansowania oraz przyłączenia Sygma Banku, w którym są wyższe marże na kredytach.

"Pracujemy mocno w consumer finance, ale ewentualna poprawa marży może pojawić się w związku z dalszym obniżaniem kosztów finansowania. Dużo zależy od sytuacji rynkowej. Obecnie obserwujemy, że koszty depozytów spadają, ale nie sądzę, byśmy doszli do poziomu 3% na koniec roku. To będzie raczej utrzymanie na poziomie 2,7% z I półrocza" - powiedział wiceprezes.

Wynik z działalności bankowej wzrósł w I półr. br. o 55% r/r do 1 32 mld zł. Koszty (wraz z kosztami integracji ) wzrosły w tym czasie o 37% do 952 mln zł.

dn5p7fl

W I półroczu istotnie negatywnie na wynikach zaważył podatek bankowy w wysokości 83 mln zł, zaś pozytywny wpływ miał zysk z transakcji Visa Europe na poziomie 41,8 mln zł brutto.

Bujak poinformował, że zarząd jest "niezwykle zadowolony" ze wzrostu depozytów o 19% r/r i podkreślił, że wzrost ten nie jest okupiony koniecznością płacenia więcej za depozyty.

Wartość depozytów wyniosła 49,7 mld zł na koniec czerwca, a ich wzrost spowodowany był głównie zwiększeniem depozytów terminowych klientów korporacyjnych.

Kredyty klientów instytucjonalnych wzrosły o 6,7% r/r, zaś klientów detalicznych o 11,3% w skali roku, odpowiednio do 34,73 mld zł i 21,87 mld zł. Wzrost w kredytach detalicznych to głównie efekt włączenia portfela Sygma Banku od grudnia 2015 r.

dn5p7fl

Odpisy netto wzrosły o 23,8% r/r do 165,8 mln zł w I półroczu, głównie w związku z procesami połączeniowymi. Wskaźnik NPL wyniósł 7,6% na koniec czerwca br. i nie zmienił się w skali roku.

Koszty ryzyka spadły do 67 pkt na koniec czerwca br. wobec 80 pkt rok wcześniej.

BGŻ BNP Paribas w strategii wyznaczył m.in. cel osiągnięcia wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie ok. 10%. Po I półroczu 2016 wskaźnik ten wynosił 5,4%.

"Ten wskaźnik jest poniżej celu 10%, zawartego w strategii, ale jeszcze nie mamy wszystkich efektów synergii związanych z integracją. Później będziemy mieli spore oszczędności w IT. Inwestorzy domagają się takich zwrotów, pomimo niskich stóp procentowych. Nasz cel jest, aby zbliżyć się do poziomu 10% w ciągu kilku lat, ale nie jestem w stanie powiedzieć szczegółowo, kiedy to osiągniemy. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na polskim rynku, jakie będą ewentualne nowe obciążenia sektora, w jakim tempie będziemy wdrażali strategię" - podkreślił Bujak.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

dn5p7fl

Podziel się opinią

Share
dn5p7fl
dn5p7fl