Trwa ładowanie...
jan kulczyk

KOV wykrył gaz ziemny na bloku M w Brunei, jednak głębiej niż zakładano

Spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) wykryła gaz ziemny i ślady ropy naftowej na terenie bloku M w Brunei, poinformowała firma w poniedziałek. Zaznaczyła jednak, że pokłady węglowodorów znajdują się na większych od oczekiwanych głębokościach i są gorszej jakości.

Share
KOV wykrył gaz ziemny na bloku M w Brunei, jednak głębiej niż zakładano
Źródło: AFP, fot: Wojtek Radwański
d3iidix

"Wstępna interpretacja danych dotyczących pomiarów geofizyki wiertniczej, ciśnienia i próbek potwierdza wykrycie gazu ziemnego w celu głównym (Ridan) i śladów ropy naftowej na głębszych pokładach” - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wstępna interpretacja wyników tych badań stwierdza odnalezienie gazu w piaskowcu Ridan, będącym celem głównym. „Analiza danych na temat jakości i grubości rezerwuaru Ridan wskazuje na jego niższą, od oczekiwanej przed odwiertem, jakość” - czytamy dalej.

W głębiej położonym drugorzędnym celu (Rampayoh Series) odnaleziono ślady węglowodorów w otworach i rdzeniach ścian bocznych. „Próbki płynów pobrano z poziomu 1 040 metrów i 1 048,6 metrów. Próbki przekazano do dalszych analiz, jednakże przypuszcza się, że zawierają ropę” - podał KOV.

d3iidix

Firma zaznaczyła, że jakość górnej części rezerwuaru nie została do końca zbadana i musi zostać potwierdzona dalszą analizą zapisów z odwiertu. „Po zakończeniu analizy będzie można dokładniej określić potencjał złóż w odwiercie Mawar-1” - głosi komunikat.

W ocenie KOV, uzyskane wyniki różnią się nieco od oczekiwań. „Odczyty wskazują na występowanie celów na większych od oczekiwanych głębokościach, co może wskazywać na bardziej skomplikowaną, niż dotychczas przypuszczano, strukturę geologiczną rejonu odwiertu. Zaskoczeniem jest fakt, że główny cel (formacja Ridan) jest wypełniony gazem ziemnym. Ze względu na zaobserwowane, a nieoczekiwane ślady występowania ropy naftowej na większych głębokościach, podjęte zostaną dalsze badania w celu stwierdzenia, czy potencjalnie istnieje odnoga zawierająca komercyjne ilości ropy naftowej poniżej złoża gazu w Mawar-1” - podsumowuje spółka.

Na terytorium Brunei, KOV jest właścicielem 40% udziału w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36% udziału w Bloku M, bezpośrednio sąsiadującym z Blokiem L, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei.

Odwiert Mawar-1 rozpoczęto 26 sierpnia 2010 r., a jego docelowa głębokość została wstępnie określona na 1300 m.

d3iidix

Obiekt poszukiwawczy Mawar został wskazany jako perspektywiczne złoże ropy naftowej na podstawie interpretacji trójwymiarowych danych sejsmicznych pozyskanych w 2009 r. przez KOV i jego partnerów w joint venture na obszarze Bloku M.

Partnerami w ramach Bloku M w Brunei oraz w ramach odwiertu Mawar-1 są KOV Borneo Limited (36%), Tap Energy (Borneo) Pty Ltd (39%), China Sino Oil Co. Ltd. (21%) oraz Jana Corporation Sdn Bhd (4%). KOV Borneo Limited to spółka w 100% zależna od Kulczyk Oil Ventures.

Odwiert poszukiwawczy Mawar-1 to pierwszy z minimum trzech odwiertów zaplanowanych w Bloku M w Brunei, jakie Kulczyk Oil Ventures i jego partnerzy w projekcie joint venture zamierzają wykonać w ramach 1 Etapu prac poszukiwawczych, kończącego się w sierpniu 2011 r.

W I poł. 2010 roku spółka KOV miała 11,72 mln USD skonsolidowanej straty netto wobec 1,83 mln USD straty rok wcześniej.

ISB

d3iidix

Podziel się opinią

Share
d3iidix
d3iidix