Trwa ładowanie...
d7np1k5

KPF: 75% firm obrotu wierzytelnościami spodziewa się dobrej koniunktury w 2015 r

Warszawa, 19.11.2014 (ISBnews) - Zdecydowana większość - 75% - firm z branży obrotu wierzytelnościami spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury na tym rynku w 2015 roku. Pierwszy kwartał 2014 r. był czwartym z rzędu, w którym wzrosła średnia wartość obsługiwanej wierzytelności przez firmy zarządzające - wyniosła ona 6,13 tys. zł. Zdecydowanie najwyższą przeciętną wartość - 14,8 tys. zł -  osiągnęły wierzytelności bankowe, wynika z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).
Share
d7np1k5

?Porównując aktualną koniunkturę na rynku obrotu wierzytelnościami z rokiem ubiegłym, 75% respondentów oceniło ją jako ?raczej dobrą" lub ?dobrą", podczas gdy pozytywne opinie dotyczące stanu obecnego w odniesieniu do windykacji na zlecenie wyraziło 38% ankietowanych spółek" - czytamy w raporcie KPF.

?Na podobnym - 75-procentowym - poziomie odsetek optymistów postrzega rynek obrotu wierzytelnościami zarówno w perspektywie najbliższego roku, jak i w dłuższym horyzoncie - od jednego roku do trzech lat. Zdecydowanie mniej pozytywnych ocen zebrał rynek windykacji na zlecenie - odpowiednio 31% i 46%" - czytamy dalej.

?Jednej z przyczyn wzrostu upatrujemy w rosnącej liczbie obsługiwanych przez branżę kredytów hipotecznych, jak również wierzytelności z sektora pozabankowego. Wg opracowania KNF pt. ?Raport o sytuacji banków 2013" kredyty hipoteczne stanowiły 47% wartości wszystkich kredytów udzielanych przez banki w 2013 roku. Ich wartość bilansowa brutto wynosi 336 mld zł i stale rośnie - w ostatnich trzech latach zwiększyła się o 25%. Warto jednak zaznaczyć, że wartość kredytów zagrożonych wzrosła aż o 114%. Przewidujemy, że obszary te będą systematycznie rosły także w najbliższych latach"- ocenił prezes Casus Finanse Sławomir Szarek, cytowany w raporcie.

d7np1k5

Według niego, istotną przyczyną wzrostu branży zarządzania wierzytelnościami jest też liczba zleceń od firm pożyczkowych, która rośnie w skali roku.

?Tendencje na rynku banków i firm pożyczkowych pozwalają nam też prognozować, że koniunktura w branży zarządzania należnościami jest coraz lepsza" - ocenił Szarek.

Według KPF, warty podkreślenia jest fakt, że o ile w przypadku rynku obrotu wierzytelnościami prognoz skrajnie negatywnych dotyczących koniunktury w ciągu trzech nadchodzących lat brak, o tyle w opinii prawie 8% następne 12 miesięcy dla windykacji zleconych będzie ?złe".

W I kwartale br. średnia wartość obsługiwanej wierzytelności przez firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w KPF wyniosła 6,13 tys. zł, co oznacza wzrost czwarty kwartał z rzędu. Zdecydowanie najwyższą przeciętną wartość - 14,8 tys. zł - osiągnęły wierzytelności bankowe.

d7np1k5

Biorąc pod uwagę trzy ostatnie badane kwartały, to zarówno w przypadku wierzytelności obsługiwanych w imieniu własnych funduszy, banków, jak i pozostałych podmiotów, ich przeciętna wartość rosła. Największy w ujęciu procentowym przyrost zanotowały te, zarządzane na rzecz banków - z 12,16 tys. zł we wrześniu 2013 do 14,78 tys. zł w marcu 2014 roku. Spadła jedynie średnia wartość wierzytelności własnych firm windykacyjnych - z 2,99 tys. zł do 2,89 tys. zł.

Wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności na początku 2014 r. w liczbach bezwzględnych przekroczyła 50 mld zł, osiągając poziom 51,35 mld, co oznacza przyrost o blisko 30 mld zł w stosunku do 2010 r.

?To kapitalna dynamika wzrostu, którego nie osiągnął w Polsce żaden inny sektor usług finansowych w tym samym czasie. Takie wskaźniki wzrostu stały się możliwe dzięki dbałości o wysokie standardy świadczenia usług w relacji zarówno ze sprzedającymi portfele należności, jak i zamawiającymi wykonanie usług windykacji na zlecenie" - skomentował dyrektor generalny KPF Andrzej Roter.

W strukturze wartościowej zdecydowanie dominują wierzytelności zarządzane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych (udział na poziomie 72,6%), których portfel ogółem wynosi 32,66 mld zł.

d7np1k5

?Warto jednocześnie zauważyć, że w całym analizowanym okresie ich udział procentowy zwiększał się - z 61,5%, podczas gdy udział wierzytelności obsługiwanych w imieniu własnym firm zmalał z 25,6% w 2011 do 15,2% w I kwartale tego roku. Z kolei udział portfeli, zarządzanych na rzecz banków utrzymywał się na poziomie 6-8%" - czytamy także.

W I kw. 2014 w firmach, objętych badaniem, zatrudnionych było 3.941 osób. Z każdym kolejnym kwartałem, począwszy od końca 2010 roku zatrudnienie rosło, choć w 6 ostatnich wzrost był nieznaczny.

Badanie ?Wielkość polskiego rynku wierzytelności" Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przeprowadziła po raz dwunasty. Wzięło w nim udział 14 firm członkowskich KPF z branży zarządzania wierzytelnościami.

Lista firm członkowskich KPF, które wzięły udział w badaniu ankietowym: BEST S.A., Casus Finanse S.A., Centrum Finansowe Banku BPS S.A., Creditexpress Inkasso Poland sp. z o.o., Cross Finance sp. z o.o., DTP S.A., E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., Indos S.A., Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., Kredyt Inkaso S.A., Kruk S.A., Navigroup S.A., Ultimo S.A. i WEH Inwestycje S.A.

(ISBnews)

d7np1k5

Podziel się opinią

Share
d7np1k5
d7np1k5