Trwa ładowanie...
dmp5b4a

KPMG przewiduje wzrost zapotrzebowania na LNG, które spełnia wymogi emisyjne

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Zapotrzebowanie na gaz ziemny na świecie będzie się zwiększać, w tym również konsumpcja gazu skroplonego czyli LNG, który jest jednym z paliw spełniających zaostrzone wymogi emisyjne, podało KPMG w opracowaniu dotyczącym globalnego rynku gazu ziemnego.

Share
dmp5b4a

"Mimo zmniejszenia konsumpcji gazu w Unii Europejskiej w ostatnich latach, długotrwałe pogłębianie się tego trendu jest raczej mało prawdopodobne, szczególnie w świetle obserwowanych w ostatnim czasie spadków cen ropy naftowej, z którymi skorelowane są ceny gazu ziemnego" - uważa menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradztwa transakcyjnego w KPMG w Polsce, Jan Łuszkiewicz cytowany w raporcie.

Zużycie gazu ziemnego w krajach Unii wynosi obecnie prawie 440 mld m3 i jest o prawie 39 mld m3 niższe niż w 2003 r. Państwa członkowskie odpowiadają jednak za zaledwie 13% globalnego zużycia paliwa. Tymczasem tempo wzrostu w państwach azjatyckich wynosiło 5,7%, zaś w krajach Bliskiego Wschodu - aż 6,4% rocznie.

"Mimo spadku konsumpcji gazu ziemnego w Europie dokonywane są obecnie inwestycje dywersyfikujące źródła dostaw i zwiększające możliwości importu gazu ziemnego. Korzystne trendy cenowe na rynku gazu w powiązaniu ze zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne mogą skutkować zwiększeniem popytu klienta europejskiego" - czytamy w raporcie.

dmp5b4a

Według KPMG, pierwszą zasadniczą zaletą gazu ziemnego jest relatywnie niska skala zanieczyszczeń środowiska związana z jego spalaniem. Wielkość emisji dwutlenku węgla jest prawie o połowę mniejsza niż emisje powstałe przy spalaniu węgla kamiennego czy brunatnego. Emisja substancji będących przyczyną powstawania smogu w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi jest również od 60% do 90% niższa. To wszystko sprawia, że gaz ziemny jest najczystszym paliwem kopalnym na rynku.

"W związku z tym, że jednym z paliw spełniających zaostrzone wymogi emisyjne jest LNG, można oczekiwać, że jego zastosowanie w transporcie morskim prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych latach. Podobny trend w zakresie zmiany struktury zużycia paliw przez środki transportu lądowego rozpoczął się już kilkanaście lat temu na kontynencie amerykańskim i stopniowo przenosi się na rynki globalne" - czytamy dalej.

KPMG podkreśla, że rewolucja łupkowa i obniżenie cen gazu ziemnego wpłynęły pozytywnie na szybki rozwój tego rynku, a inwestycje we flotę napędzaną LNG stały się rzeczywistością. "Dotyczy to przykładowo jednej z amerykańskich firm kurierskich, która rozwija obecnie flotę pojazdów napędzanych LNG. W zakresie komunikacji miejskiej autobusy napędzane LNG testowane są również w Polsce. Obecnie takie pojazdy eksploatowane są na przykład od kilku lat w Olsztynie, oraz od 2015 r w Warszawie" - dodał Łuszkiewicz.

Wszystkie te cechy czynią z gazu ziemnego paliwo, którego przyszłość na rynkach energetycznych nie wydaje się być zagrożona. Jego cechy fizyczne pozwalają na stworzenie globalnego rynku obrotu LNG, którego uczestnikiem już wkrótce będzie także Polska, podaje również KMPG.

dmp5b4a

Obecnie kończą się prace przy budowie terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, który stanowi podstawę gazoportu. Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie gazu ziemnego - drogą morską - praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, przez co przyczyni się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.

Terminal LNG w Świnoujściu to jedna z największych w tej części Europy inwestycji infrastrukturalnych. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Po rozbudowie mocy terminalu o kolejny zbiornik jego wielkość wzrośnie do 7,5 mld m3 rocznie.

(ISBnews)

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a