Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

KPPD - Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (34/2011)

KPPD - Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (34/2011)

Share
dwylrz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatów 1/2010 z 04.01.2010 r., 24/2010 z 22.12.2010 r. i 11/2011 z 11.04.2011 r. - informuje o podpisaniu w dniu 23.11.2011 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany w latach 2011-2012 z Lasów Państwowych. Na mocy tego aneksu kwota gwarancji podniesiona została z 9,5 mln zł do 11,5 mln zł, a termin gwarancji ustalono na 31.03.2013 r. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W związku ze zwiększeniem kwoty udzielonej gwarancji ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia i aktualnie zabezpieczeniem tej gwarancji są m.in.: - ustanowione na rzecz banku hipoteki: 1. Kaucyjna łączna do kwoty 2 mln zł na nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 1, gdzie mieści się Zakład Przemysłu Drzewnego w Czaplinku. Wartość
ewidencyjna brutto opisanej nieruchomości wynosi 2,9 mln zł. 2. Kaucyjna łączna do kwoty 5 mln zł na nieruchomości położonej w Kołaczu 6, gdzie mieści się Zakład Przemysłu Drzewnego w Kołaczu. Wartość ewidencyjna brutto tej nieruchomości wynosi 4,4 mln zł. Na nieruchomości tej ciążą także hipoteki: zwykła łączna do kwoty 0,8 mln euro oraz łączna kaucyjna do kwoty 0,1 mln euro - obydwie ustanowione na rzecz banku Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego. 3. Umowna łączna do kwoty 2 mln zł na nieruchomościach gruntowych zlokalizowanych w Manowie i Szczecinku, których łączna wartość ewidencyjna brutto wynosi 125 tys. zł. 4. Umowna łączna do kwoty 2 mln zł na nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Pilskiej 2 i 9-11, gdzie mieści się Skład Fabryczny Nr 1. Wartość ewidencyjna brutto tej nieruchomości wynosi 1,2 mln zł. - ustanowiony zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o łącznej wartości ubezpieczeniowej 13,4 mln zł oraz wartości ewidencyjnej brutto 11,9 mln zł. - ustanowiony zastaw
rejestrowy na zapasach surowca drzewnego do wartości umownej 2,1 mln zł i wartości ewidencyjnej brutto 1,1 mln zł, - przewłaszczenie maszyn i urządzeń o wartości ubezpieczeniowej 6,5 mln zł i wartości ewidencyjnej brutto 6,2 mln zł. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi. Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2011-11-24 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4