Trwa ładowanie...
d4l4wad

KPPD - Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (1/2015)

KPPD - Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (1/2015)

Share
d4l4wad
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatów: 25/2013 z 23.12.2013 r. i 2/2014 z 28.03.2014 r. - informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2014 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota i zabezpieczenia nie uległy zmianie. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi. Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2015-01-02 Danuta Kotowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad