Trwa ładowanie...
dr6e1fg
dr6e1fg
espi

KPPD - Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (1/2015)

KPPD - Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dr6e1fg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatów: 25/2013 z 23.12.2013 r. i 2/2014 z 28.03.2014 r. - informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2014 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota i zabezpieczenia nie uległy zmianie. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi. Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2015-01-02 Danuta Kotowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6e1fg

Podziel się opinią

Share
dr6e1fg
dr6e1fg