Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Krajowe dane zmniejszyły potencjał korekty

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację polskiej waluty po wczorajszym lekkim osłabieniu. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,19 PLN za euro, 3,1495 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4011 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają stabilne wynosząc aktualnie 4,136% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
Krajowe dane zmniejszyły potencjał korekty
Źródło: DM BOŚ
d2kkzf5
(fot. DM BOŚ)
Źródło: (fot. DM BOŚ)

Początek nowego tygodnia na złotym zgodnie z prognozą charakteryzował się wystąpieniem presji podażowej na polską walutę, która stabilizowana była przez lepsze krajowe dane. Spadek kwotowań eurodolara skutecznie ograniczył potencjał aprecjacyjny walut CEE doprowadzając do korekty m.in. na CZK czy HUF. Próbę realizacji analogicznego scenariusza obserwowaliśmy również na parach związanych ze złotym. Zgodnie z założeniem pozytywnym zaskoczeniem, po raz kolejny, okazały się dane dot. bilansu płatniczego w czerwcu, który wyniósł 574 mln EUR wobec oczekiwanych 226 mln EUR. Przede wszystkim jednak ponownie zauważalna jest niska aktywność uczestników obrotu (okres wakacyjny) oraz płytki rynek na złotym. Inwestorzy czekają już na środowe wskazanie dot. wstępnego PKB za II kw. i do tego czasu z uwagi na potencjalnie spadkowy układ notowań eurodolara polska waluta (wraz z koszykiem CEE) może znajdować się pod presją.

d2kkzf5

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących wskazań makroekonomicznych z kraju. Inwestorzy śledzić będą dane napływające ze Strefy Euro, gdzie najważniejszą figurą będzie zaplanowany na godz. 11:00 odczyt instytutu ZEW. Wskazanie to może mieć wpływ nie tylko na rynek bazowy, ale również na kwotowania złotego z uwagi na ścisłe powiązanie obydwu gospodarek.

Z rynkowego punktu widzenia złoty w dalszym ciągu oscyluje blisko 11-tygodniowych maksimów, jednak potencjał aprecjacyjny na płytkim rynku został aktualnie wyczerpany z uwagi na możliwe dalsze spadki na rynku bazowym. Dalsze lekkie osłabienie krajowej waluty powinno doprowadzić do testu okolic 4,20-4,203 EUR/PLN oraz 3,1640 USD/PLN w oczekiwaniu na środowe wskazanie z zakresu PKB.

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

d2kkzf5

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2kkzf5

Podziel się opinią

Share
d2kkzf5
d2kkzf5