Trwa ładowanie...
d1uz167

KREDYT INKASO I NS FIZ - Podjęcie decyzji o wycofaniu środków z Rachunku Celowego (3/2015) - EBI

KREDYT INKASO I NS FIZ - Podjęcie decyzji o wycofaniu środków z Rachunku Celowego (3/2015)

Share
d1uz167
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podjęcie decyzji o wycofaniu środków z Rachunku Celowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 17 lutym 2015 r. podjął decyzję o wycofaniu środków z Rachunku Celowego w kwocie 1 000 000 zł. Jest to kolejny przypadek wycofania środków z Rachunku Celowego. Dotychczas zostały wycofane środki z Rachunku Celowego w kwocie 12 000 000. Po dokonaniu planowanej wypłaty z Rachunku Celowego limit dozwolonych wypłat w pierwszym okresie odsetkowym zostanie wykorzystany w 100%. Ponieważ limit nie został przekroczony Obligatariuszom nie przysługuje możliwość przedterminowego wykupu Obligacji. Procedura wcześniejszego wykupu Obligacji opisana jest w ust. 11.4 Warunków emisji obligacji serii K. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1uz167

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Sadłowska Prokurent
Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1uz167

Podziel się opinią

Share
d1uz167
d1uz167