Trwa ładowanie...
d2g114k
d2g114k
espi

KREDYT INKASO S.A. - Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03 o łącznej wartości 75...

KREDYT INKASO S.A. - Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03 o łącznej wartości 75 mln zł (26/2011)
Share
d2g114k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03 o łącznej wartości 75 mln zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03.Złożone zostały zapisy na wszystkie z oferowanych 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S02 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, jak również na wszystkie z oferowanych 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S03 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 4 kwietnia 2011 r. dokonał ich przydziału.Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii S02 i S03 wynosi 75.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
22-400 Zamość
(kod pocztowy) (miejscowość)
Okrzei 32
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g114k

Podziel się opinią

Share
d2g114k
d2g114k