Trwa ładowanie...
d42gsyk
d42gsyk
espi

KREZUS SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A. ( ...

KREZUS SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A. (10/2014)
Share
d42gsyk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (?NWZA?), które odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacje dotyczące NWZA są również udostępnione na stronie internetowej: www.krezus.com Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie i porzadek obrad NWZA.pdf Ogłoszenie i porządek obrad NWZA Krezus S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@krezus.com www.krezus.com
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Paweł Konzal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42gsyk

Podziel się opinią

Share
d42gsyk
d42gsyk