Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

KRUSZWICA - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. (33/2014)

KRUSZWICA - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. (33/2014)
Share
d27vrmp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Jerzego Staraka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (por. raport bieżący nr 27/2014 z dnia 06 października 2014 r.), podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 06 listopada 2014 roku, uprawniony akcjonariusz Windstorm Trading and Investments Limited powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Markusa Waltera Sieger. Pan Markus Walter Sieger jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Nauk Stosowanych Biznesu i Administracji w Zurychu. Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku, pracując na rzecz Zurich Insurance Group, gdzie specjalizował się systemach informatycznych, realizując w tym czasie szereg projektów organizacyjnych i informatycznych. W 1994 przyłączył się do fincoord ? spółki świadczącej usługi konsultingowe, na rynkach rozwijających się, w obszarze strategicznym i finansowym. W 1995 roku przyjął nominację na funkcję Partnera Zarządzającego, stając się drugim do co
wielkości akcjonariuszem. Aktywnie angażując się w negocjowanie i strukturyzowanie projektów joint-ventures, Pan Marcus Walter Sieger koordynował prace w obszarach przedsiębiorczości, finansów, podatków oraz prawnym. Z powodzeniem przejął i zarządzał, w okresie przejściowym, projektami operacyjnymi wysokiego szczebla branży medialnej w Polsce. W trakcie 19 lat pracy dla fincoord, Pan Marcus Walter Sieger koncentrował swoje działania na sektorach: mediów, farmaceutycznym, inżynieryjnym oraz spożywczym. Obecnie i w przeszłości pełnił szereg funkcji nadzorczych (w tym członkostwo w radzie dyrektorów) w spółkach prywatnych i publicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Od 1 lipca 2013, Pan Markus Walter Sieger świadczy usługi niezależnego doradztwa na rzecz udziałowców oraz spółek branży farmaceutycznej, spożywczej i medialnej w Europie Centralnej i Wschodniej. Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Działalność prowadzona przez Pana Markusa Waltera Sieger poza Spółką nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Pan Markus Walter Sieger nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Markus Walter Sieger nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
d27vrmp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Jacek Michalak Członek Zarządu
2014-11-06 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp