Trwa ładowanie...
d3rgvtg

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę nadzorującą (4/2011)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę nadzorującą (4/2011)

Share
d3rgvtg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Krynicki Recykling S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.Nabycie miało miejsce w trybie transakcji pozasesyjnej w dniu 22 grudnia 2010 roku i wynikało z objęcia akcji nowej emisji tj. akcji serii F, w ramach realizowanej oferty prywatnej tych akcji. Na podstawie umowy objęcia akcji Członek Rady Nadzorczej objął 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji po cenie emisyjnej 3,70 zł za jedną akcję.Nabycie akcji serii F przez Członka Rady Nadzorczej stało się skuteczne z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rgvtg

| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Adam Krynicki Prezes Zarządu Adam Krynicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rgvtg

Podziel się opinią

Share
d3rgvtg
d3rgvtg