Trwa ładowanie...
d2a42fr
d2a42fr
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie istotnej umowy handlowej (36/2014)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie istotnej umowy handlowej (36/2014)
Share
d2a42fr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy handlowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 19 listopada 2014 otrzymał podpisaną z dniem 19 listopada 2014 roku umowę handlową (dalej Umowa) ze spółką prawa szwajcarskiego działającą pod firmą O-I EUROPE S.A.R.L. z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria). Przedmiotem Umowy jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do huty O-I zlokalizowanej w Jarvakandi w Estonii, poprzez estońską spółkę zależną Emitenta tj. Krynicki Glass Recycling OU. Umowa ma charakter umowy ramowej, której szczegóły w zakresie warunków i ilości kolejnych dostaw zostaną uregulowane przez Strony w terminie późniejszym w trybie określonym w Umowie. Umowa ma charakter umowy wieloletniej, a jej wartość w chwili obecnej nie może zostać szczegółowo określona ze względu na brak wiedzy co do faktycznie realizowanych na jej podstawie przez Emitenta dostaw. Ostateczna wartość Umowy jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw, przy czym przewidywana przez Spółkę wartość kontraktu w pierwszym roku
trwania Umowy (tj. 2015 roku) to kwota 1.664.000 EUR. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zawarto też postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a42fr

Podziel się opinią

Share
d2a42fr
d2a42fr