Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zobowiązaną (41/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zobowiązaną (41/2013)
Share
d2hcx6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling .S.A. (dalej Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od osoby zobowiązanej o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela Krynicki Recykling S.A. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zawarte zostały następujące transakcje: W dniu 13 czerwca 2013 roku: 500 akcji po 5,40 zł za jedną akcję 5 450 akcji po 5,42 zł za jedną akcję 2 943 akcje po 5,45 zł za jedną akcję 2 000 akcji po 5,44 zł za jedną akcję W dniu 14 czerwca 2013 roku: 737 akcji po 5,39 zł za jedną akcję 500 akcji po 5,38 zł za jedną akcję 2 730 akcji po 5,30 zł za jedną akcję W dniu 17 czerwca 2013 roku: 27 akcji po 5,39 zł za jedną akcję 4 481 akcji po 5,30 zł za jedną akcję W dniu 18 czerwca 2013 roku: 400 akcji po 5,61 zł za jedną akcję 1 650 akcji po 5,59 zł za jedną akcję 330 akcji po 5,50 zł za jedną akcję 1 000 akcji po 5,51 zł za jedną akcję 2 000 akcji po 5,48 zł za jedną
akcję 900 akcji po 5,49 zł za jedną akcję 300 akcji po 5,47 zł za jedną akcję 201 akcji po 5,46 zł za jedną akcję 1 377 akcji po 5,45 zł za jedną akcję 2 632 akcje po 5,42 zł za jedną akcję 300 akcji po 5,41 zł za jedną akcję 2 751 akcji po 5,40 zł za jedną akcję W dniu 19 czerwca 2013 roku: 1 360 akcji po 5,50 zł za jedną akcję 449 akcji po 5,47 zł za jedną akcję 500 akcji po 5,46 zł za jedną akcję 1 707 akcji po 5,45 zł za jedną akcję Wyżej wymienione transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (dalej: Rozporządzenie), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1
Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o