Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wyrażenie zgody przez akcjonariuszy Winstar Resources Ltd. na przejęc...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wyrażenie zgody przez akcjonariuszy Winstar Resources Ltd. na przejęcie (36/2013)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-21
Skrócona nazwa emitenta
KULCZYK OIL VENTURES INC.
Temat
Wyrażenie zgody przez akcjonariuszy Winstar Resources Ltd. na przejęcie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 w sprawie Umowy Przejęcia przez KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") spółki Winstar Resources Ltd. ("Winstar"), Kierownictwo KOV informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku na dorocznym walnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy Winstar przyjęta została uchwała w sprawie zgody na Przejęcie. Głosy oddane za uchwałą stanowiły ponad 66 2/3% głosów oddanych przez akcjonariuszy Winstar, a jednocześnie za uchwałą głosowało ponad 50% akcjonariuszy Winstar po wyłączeniu głosów innych "zainteresowanych stron" (zgodnie z definicją zawartą w Kanadyjskich regulacjach dotyczących papierów wartościowych). Tym samym spełniony został jeden z warunków zawieszających dla Przejęcia określonych w Umowie Przejęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report No.: 36/2013Date: 2013-06-21Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Shareholders of Winstar Resources Ltd. Approved the Arangement Legal basis: other regulations Content:Referring to current report No. 16/2013 regarding the acquisition of the company Winstar Recources Ltd. (“Winstar”) by KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" or "Company") the Management of KOV has advised that on June 20, 2013 the resolution in respect of the Arrangement was passed at the annual general and special meeting of the shareholders of Winstar by more than 66 2/3% of the votes cast by the Winstar shareholders, as well as by more than 50% of the Winstar shareholders after excluding the votes of any “interested parties” (as such term is defined in applicable Canadian securities legislation), thereby satisfying one of the conditions precedent to completion of the Arrangement described in the Arrangement Agreement.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 22 4142100-01 +1 (403) 264-8861, +48 22 412 48 60
(telefon) (fax)
info@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
107 00 17 408 O/Polska 142 675 340 O/Polska
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at