Trwa ładowanie...
d2a4usp
d2a4usp
espi

KUPIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2013 r. (5...

KUPIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2013 r. (5/2013)
Share
d2a4usp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KUPIEC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 17 lipca 2013 roku o godz. 12.00 w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Grunwaldzkiej 27. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłam roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłych rewidentów) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1. Ogłoszenie 1.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2. Projekty_uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | 3. Formularz dla pełnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |
| | 4. Formularz_PełnomocnictwaOsFizyczna.pdf | | | | | | | | | | |
| | 5. FormularzPełnomocnictwaOs_Prawna.pdf | | | | | | | | | | |
| | 6. Informacja o liczbie akcji.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KUPIEC S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 TARNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
UL. ROLNICZA 41 A
(ulica) (numer)
+48 (14) 655 65 37 +48 (14) 628 33 49
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8732941947
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4usp

Podziel się opinią

Share
d2a4usp
d2a4usp