Trwa ładowanie...
d4jx3vs
espi

KUPIEC S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (11/2013)

KUPIEC S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (11/2013)
Share
d4jx3vs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kupiec S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 października 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Kupiec S.A. - Pana Piotra Wróblewskiego, w trybie art.160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia akcji Emitenta zawartych przez Pana Piotra Wróblewskiego na podstawie cywilnoprawnej umowy. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 14 października 2013 r. Piotr Wróblewski zbył na podstawie umowy cywilnoprawnej 39.228 akcji imiennych Spółki po średniej cenie 1,00 zł za akcję;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KUPIEC S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 TARNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
UL. ROLNICZA 41 A
(ulica) (numer)
+48 (14) 655 65 37 +48 (14) 628 33 49
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8732941947
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jx3vs

Podziel się opinią

Share
d4jx3vs
d4jx3vs