Trwa ładowanie...
d2us4qd
finanse
03-12-2010 14:46

Kwartalny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan zyskał w XI 2 pkt., roczny 1 pkt - PKPP Lewiatan

03.12. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie zyskał kolejne dwa punkty, osiągając w notowaniu kwartalnym 49 pkt., natomiast indeks roczny poprawił się o jeden...

d2us4qd
d2us4qd

03.12. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie zyskał kolejne dwa punkty, osiągając w notowaniu kwartalnym 49 pkt., natomiast indeks roczny poprawił się o jeden punkt do poziomu 44 pkt. - podał w piątkowym komunikacie PKPP Lewiatan.

"Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie zyskał kolejne dwa punkty osiągając w notowaniu kwartalnym 49 pkt., czyli prawie połowę skali; natomiast indeks roczny poprawił się o jeden punkt do poziomu 44 pkt." - napisano w komentarzu.

"Kolejna poprawa indeksu sygnalizuje, że ożywienie w gospodarce jest trwałe i oparte na stabilnych podstawach" - dodano.

Zdaniem autorów badania dane za III kwartał wskazują, że wzrost gospodarczy nabiera tempa, zwłaszcza dzięki rosnącemu popytowi wewnętrznemu opartemu na wzroście konsumpcji indywidualnej i zbiorowej oraz wzroście zapasów.

d2us4qd

"Od roku szybko rośnie produkcja sprzedana przemysłu, początkowo pod wpływem popytu zagranicznego, a teraz popytu wewnętrznego, co powoduje wzrost zatrudnienia i zwiększone zapotrzebowanie na zapasy" - napisano.

"Wzrost zatrudnienia i powrót dodatniej dynamiki płac realnych ożywił wydatki konsumpcyjne ludności, zwłaszcza w obliczu spodziewanej podwyżki podatku VAT w przyszłym roku. Spowodowało to wzrost importu i spadek dodatniej kontrybucji eksportu netto, który jednak efektywnie został zastąpiony przez popyt wewnętrzny" - dodano.

W komentarzu napisano, że perspektywa dalszego stabilnego wzrostu opartego na popycie krajowym wydaje się dosyć bezpieczna, gdyż uniezależnia nas od popytu zagranicznego.

"Nie chroni nas to jednak od zaburzeń na rynkach finansowych, zwłaszcza że stabilności makroekonomicznej zagraża rosnący dług publiczny i duży deficyt budżetowy. Stąd ciągle spora różnica między indeksem kwartalnym i rocznym" - poinformowano.

d2us4qd

INDEKS POPYTU GLOBALNEGO

Indeks popytu kwartalny zyskał kolejne cztery punkty, co razem ze wzrostem w ub. miesiącu daje skok aż o dziesięć punktów w ciągu dwóch miesięcy do poziomu 53 pkt., natomiast indeks roczny wzrósł o dwa punkty do 44 pkt. W ciągu ostatnich trzech miesięcy kwartalny indeks popytu poprawił notowania o piętnaście punktów, co odzwierciedla wyraźne ożywienie krajowego popytu konsumpcyjnego.

"(...) Dopiero od kilku miesięcy możemy mówić o znacznym przyspieszeniu dynamiki sprzedaży detalicznej, co jest oznaką zwiększonych wydatków konsumpcyjnych ludności. Dane za trzeci kwartał pokazują istotne przyspieszenie dynamiki wzrostu spożycia, które obok zapasów miało największy wpływ na wzrost PKB. Wyższa skłonność do wydatków konsumpcyjnych wynika z poprawy dynamiki realnego funduszu płac i wzrostu zatrudnienia, co zmniejsza poczucie niepewności utraty zatrudnienia w gospodarstwach domowych" - podali autorzy badania.

d2us4qd

"Drugim czynnikiem wzrostu popytu krajowego są zapasy, które przedsiębiorstwa muszą uzupełniać przy wzroście popytu i sprzedaży. Rosnący popyt krajowy kompensuje wpływ eksportu netto, negatywny w drugim kwartale i zerowy w ostatnim" - dodali.

Ich zdaniem wciąż nie możemy liczyć jednak na wzrost inwestycji. Maleje też napływ inwestycji zagranicznych.

INDEKS FINANSÓW

Indeksy finansów uległy jednopunktowej poprawie i są obecnie wyrównane we wszystkich horyzontach czasowych na poziomie 47 pkt.

d2us4qd

"Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw po trzech kwartałach tego roku są jeszcze lepsze niż po połowie roku. Wzrosły rentowności, a także wskaźniki płynności finansowej, a koszty znajdują się pod kontrolą" - podano.

"Jednak poziom płynności jest ciągle nadmierny, a wzrost depozytów w bankach świadczy o trwającej nadal niechęci firm do podejmowania inwestycji. Niska realna podaż kredytu nie pozwala wybić się wskaźnikom finansów powyżej połowy skali. Nadal obserwujemy zupełną stagnację kredytu korporacyjnego, którego wolumen pozostaje na poziomie z końca roku ubiegłego. Ponadto wraz z przyspieszeniem inflacji istnieje groźba podwyżek stóp procentowych" - dodano.

INDEKS MAKROEKONOMICZNY

d2us4qd

Indeks makroekonomiczny kwartalny pozostał na poprzednim poziomie 38 pkt., natomiast indeks roczny obniżył się o jeden punkt do 39 pkt.

"Obecnie czynniki makroekonomiczne notowane są najniżej spośród indeksów czynników. Wynika to przede wszystkim z rosnącego ryzyka przekroczenia progu ostrożnościowego relacji długu publicznego do PKB, oraz z narastającej ponownie niepewności na międzynarodowych rynkach finansowych w związku z nadmiernym zadłużeniem niektórych krajów UE, co wzmaga spekulacyjne przepływy kapitału i podnosi koszt finansowania długu publicznego takich krajów jak Polska. Ponadto inflacja zaczęła ponownie wzrastać, a bezrobocie pozostaje na wysokim poziomie" - poinformowano w komentarzu.

INDEKS POLITYCZNY

d2us4qd

Indeks wpływu czynników politycznych w perspektywie kwartalnej zyskał jeden punkt wzrastając do 54 pkt., a w perspektywie rocznej odzyskał utracone dwa punkty powracając od poziomu sprzed miesiąca 53 pkt.

"Indeksy wpływu czynników politycznych ustabilizowały się obecnie niezależnie od horyzontu czasowego na prawie identycznym poziomie" - podano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3-3,5 proc. PKB rocznie. (PAP)

jow/ asa/

d2us4qd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2us4qd