Trwa ładowanie...
d2uxn3u

Kwieciński: 56,3 mld zł z pieniędzy UE na konkursy w 2016 r.

56,3 mld zł to pula przyszłorocznych konkursów z pieniędzy UE na lata 2014-2010 - powiedział PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Na 2016 r. zaplanowano w sumie 960 konkursów z programów krajowych i regionalnych. Środki trafią m.in. na projekty transportowe i środowiskowe.

Share
d2uxn3u

"Wcześniejsze ogłoszenie terminów i rodzajów konkursów pozwala beneficjentom lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich. Z pewnością przełoży się to na jakość wniosków i efektywność inwestycji realizowanych z udziałem funduszy UE" - podkreślił Kwieciński.

Na 2016 r. zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. "Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie, obejmująca wszystkie konkursy, to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych, a 30,9 mld zł - w regionalnych" - zaznaczył wiceminister rozwoju.

Z programu "Infrastruktura i Środowisko" zaplanowano w przyszłym roku 26 konkursów. Łączny ich budżet to ok. 11,25 mld zł. Nabory będą dotyczyły projektów transportowych (m.in. rozwoju systemu kolejowego w miastach oraz inwestycji w nowy tabor kolejowy), energetycznych (m.in. wytwarzania energii z odnawialnych źródeł), środowiskowych (m.in. gospodarki odpadami komunalnymi), a także kulturalnych.

d2uxn3u

Z programu "Inteligentny Rozwój" przewidziano 23 konkursy na łączną sumę 6,2 mld zł, a z konkursami rozpoczętymi w br. i kontynuowanymi w 2016 r. będzie to 7,9 mld zł. Z informacji resortu rozwoju wynika, że pierwsze, styczniowe nabory wniosków zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu br. 9 grudnia ma być rozpisany konkurs na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dostępie do rynku kapitałowego. Nabór rozpocznie się 12 stycznia 2016. Z kolei 15 grudnia ruszy konkurs na proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP; wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia 2016 r.

63 konkursów na sumę blisko 2 mld zł należy się spodziewać z programu "Wiedza Edukacja Rozwój". W I kw. 2016 r. ma być ogłoszony konkurs "Nowe programy kształcenia" realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców, a także stworzenie absolwentom większych szans na znalezienie pracy. Na to ma być przeznaczone 200 mln zł. Ponadto 11 konkursów ma dotyczyć wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na co trafi 224,6 mln zł.

1,7 mld zł to pula przyszłorocznych konkursów z programu "Polska Wschodnia". Będzie ich dziewięć. Największy konkurs na ponad 1 mld zł ma dotyczyć projektów drogowych, a pozostałe - wspierać głównie przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Program "Polska Cyfrowa" zakłada w przyszłym roku 7 konkursów o łącznej wartości 4,24 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo 3 mld zł, trafi na dofinansowanie projektów zapewniających dostęp do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; nabór ma być ogłoszony w IV kw. 2016 r.

W przyszłym roku samorządy województw - w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych - planują ogłosić 832 konkursy na łączną sumę 30,9 mld zł.

d2uxn3u

Podziel się opinią

Share
d2uxn3u
d2uxn3u