Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

LEASING-EXPERTS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę mającą dostęp do infor ...

LEASING-EXPERTS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (22/2014)
Share
d1hor3a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
LEASING-EXPERTS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent", "Spółka" informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Marcina Pawłowskiego, w sprawie dokonanych przez Niego transakcjach na akcjach spółki Leasing-Experts S.A.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_M.Pawłowski.pdf Zawiadomienie_M.Pawłowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Leasing -Experts S.A. with its registered office in Wrocław "the Issuer", "the Company" announces that the Company received notification pursuant to art. 160 sec. 1 of the Act of July 29, 2005. Trading in Financial Instruments, prepared by the Chairman of the Board of the Issuer, Mr. Marcin Pawlowski on made by Him transactions in the shares of the company Leasing-Experts S.A

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LEASING-EXPERTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEASING-EXPERTS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-319 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bolesława Prusa 38/22
(ulica) (numer)
+48 71 780 60 66 +48 71 780 60 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7661972117 301352743
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Jakub Droździok Prokurent Jakub Droździok

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a