Trwa ładowanie...
d6k4vv0
d6k4vv0
espi

LEASING-EXPERTS - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych/ The resumption of the ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych/ The resumption of the program to acquire treasury shares (144/2014)
Share
d6k4vv0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 144 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych/ The resumption of the program to acquire treasury shares | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 r. wznowił realizację programu skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego z uwagi na okres zamknięty związany z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. O kolejnych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informować będzie, jak dotychczas, w formie raportów bieżących. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board of Leasing-Experts S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer", "the Company") announces that on November 17, 2014 resumed implementation of the share buyback program, which the Company suspended due to the closed period associated with the publication of the interim
report for the third quarter of 2014. About the following share repurchase transactions, the Company will inform, as before, in the form of current reports. Legal basis: § 3, item 1 of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6k4vv0

Podziel się opinią

Share
d6k4vv0
d6k4vv0