Trwa ładowanie...
dm4rg6v
espi

LENA LIGHTING - Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2013. (3/2014)

LENA LIGHTING - Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2013. (3/2014)

Share
dm4rg6v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4rg6v

| | | LENA LIGHTING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENA LIGHTING | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kórnicka 52 | | 52 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 2860300 | | 061 2854059 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lenalighting.pl | | ww.lenalighting.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 786-16-16-166 | | 634635800 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Cezary Tomasz Filipiński Czlonek Zarządu
2014-03-17 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4rg6v

Podziel się opinią

Share
dm4rg6v
dm4rg6v