Trwa ładowanie...
d306jve
espi

LENTEX - Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat (135...

LENTEX - Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat (135/2013)

Share
d306jve

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 135 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o podjęciu przez Zarząd Gamrat decyzji o zwołaniu na dzień 26 sierpnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki "Gamrat Wykładziny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 100% udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci
Zakładu Wykładzin do nowo utworzonej Spółki "Gamrat Wykładziny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów nowo utworzonej Spółki "Gamrat Wykładziny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Michał Mróz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve