Trwa ładowanie...
d1fax54
d1fax54
espi

LENTEX - Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat (6/2014)

LENTEX - Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat (6/2014)
Share
d1fax54

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym zawiadamia, iż Spółka dokonała nabycia 16.179 sztuk akcji imiennych serii A spółki zależnej "Gamrat" S.A. (dalej "Gamrat"), co wynika z otrzymanego Zaświadczenia depozytowego od Trigon Dom Maklerski S.A., za pośrednictwem którego Spółka dokonała nabycia akcji Gamrat. Po powyższym nabyciu akcji Gamrat Spółka posiada łącznie 8.290.297 sztuk akcji Gamrat, stanowiących 88,81% kapitału zakładowego Gamrat. Nabycie 16.179 sztuk akcji Gamrat nastąpiło w wyniku przyjęcia przez pracowników Gamrat lub ich spadkobierców, którzy nabyli nieodpłatnie od Skarbu Państwa Akcje Gamrat zgodnie z art. 36 i nast. ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (dalej "Uprawnieni pracownicy"), skierowanych do nich przez Spółkę ofert nabycia akcji Gamrat. Skierowana do Uprawnionych pracowników oferta nabycia akcji Gamrat wiązała Spółkę do dnia 23 stycznia 2014 roku, a tym samym zakończeniu uległ proces nabywania od Uprawnionych
pracowników akcji Gamrat na podstawie w/w oferty. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie wyklucza dalszego nabywania akcji Gamrat od Uprawnionych pracowników, ich następców prawnych lub od Skarbu Państwa, który posiada akcje Gamrat, które nie zostały nabyte przez Uprawnionych pracowników na podstawie wskazanej powyżej ustawy. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fax54

Podziel się opinią

Share
d1fax54
d1fax54