Trwa ładowanie...
d1pymsz
espi

LENTEX - Nabycie znaczego pakietu akcji (154/2011)

LENTEX - Nabycie znaczego pakietu akcji (154/2011)

Share
d1pymsz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 154 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znaczego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. informuje, że w dniu 13.12. 2011 r. otrzymał od spółki zależnej Gamrat S.A. zawiadomienie, iż w wyniku nabycia przez spółkę Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w dniu 09.12.2011, 1 193 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast - Box S.A. z siedzibą w Słupsku, ilość posiadanych przez Gamrat S.A. akcji przekroczyła 14,22% udziału w kapitale zakładowym spółki Plast-Box SA oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle posiadała 1.252.549 akcji Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast - Box S.A. z siedzibą w Słupsku, stanowiących 14,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki co uprawniało do dokonywania 1.252.549 głosów z akcji Spółki (tj. 14,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Aktualnie (tj. na dzień 13.12.2011 r.) Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle posiada 1.253.742 akcji spółki Plast - Box S.A. z siedzibą w Słupsku, co stanowi 14,23% udziału w kapitale
zakładowym ww. spółki, co uprawnia do wykonania 1.253.742 głosów z akcji spółki (14,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. informuje, że traktuje nabycie akcji Plast - Box S.A. jako inwestycję długoterminową. W okresie 12 m-cy od złożenia niniejszego zawiadomienia, nie wyklucza się dalszych transakcji kupna akcji spółki Plast-Box S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pymsz

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pymsz

Podziel się opinią

Share
d1pymsz
d1pymsz