Trwa ładowanie...
d4iewvb

LENTEX - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita ...

LENTEX - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A. (10/2015)

Share
d4iewvb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Opinia Rady Nadzorczej w sprawie realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Spółka?, ?Lentex?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 05 marca 2015 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożonym przez Zarząd Spółki wnioskiem, podjęła decyzję o poparciu działań Zarządu dotyczących sposobu realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że skierowany do Rady Nadzorczej wniosek Zarządu zawierał argumentację, która została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 05 marca 2015 roku, wskazując przy tym, iż wstępna ocena Zarządu co do zasadności dalszej realizacji procesu połączenia jest negatywna. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podejmie w najbliższym czasie ostateczną decyzję w sprawie zasadności dalszej realizacji procesu połączenia obu spółek. Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd ostatecznej decyzji informacja ta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iewvb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Barbara Trenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iewvb

Podziel się opinią

Share
d4iewvb
d4iewvb