Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

LENTEX - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (39/2011)

LENTEX - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (39/2011)
Share
d12yuhg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że Uchwałą nr 672/2011 z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,05 zł każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje spółki Zakłady "Lentex" S.A., pod warunkiem dokonania w dniu 31 maja 2011 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLENTX00010".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2011-05-27 Jaromir Gorczyca Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg