Trwa ładowanie...
d2y0obx

LENTEX - Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji spółki ?Novita? S.A. (46/2014)

LENTEX - Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji spółki ?Novita? S.A. (46/2014)

Share
d2y0obx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji spółki ?Novita? S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Wezwanie?) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję z dnia 23 maja 2014 roku o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Zakłady ?Lentex? S.A. kontroli nad ?Novita? S.A. Tym samym spełniony został warunek prawny wskazany w pkt 24 ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2014 roku Wezwania. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

Podziel się opinią

Share
d2y0obx
d2y0obx