Trwa ładowanie...
d308gbj

LEONIDAS CAPITAL - Uchwała Zgromadzenia Wspólników T-Bull Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapit ... - EBI

LEONIDAS CAPITAL - Uchwała Zgromadzenia Wspólników T-Bull Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz przekształcenia T-Bull Sp. z o.o. w T-Bull S.A. (11/2015)

Share
d308gbj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zgromadzenia Wspólników T-Bull Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz przekształcenia T-Bull Sp. z o.o. w T-Bull S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników T-Bull spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, które podjęło uchwały w sprawie: - podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki o 91.800,00 zł ? z 9.000,00 zł do 100.800,00 zł, - przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną działalnością w spółkę akcyjną. Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się w drodze emisji nowych udziałów, które zostały objęte proporcjonalnie przez dotychczasowych udziałowców, co oznacza, że udział Emitenta w kapitale zakładowym T-Bull pozostał bez zmian na poziomie 22,22%. Powyższe stanowi realizację postanowień umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2014. Docelowo planowane jest wprowadzenie akcji T-Bull S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. T-Bull to spółka nowych
technologii, jeden z liczących się deweloperów aplikacji mobilnych specjalizujących się w tworzeniu gier na systemy: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry ? które są dostępne również na amazon.com. T-Bull jest właścicielem marki ThunderBull. Posiadanie przez Emitenta pakietu akcji T-Bull S.A., w opinii Zarządu Spółki, będzie miało bardzo pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Kostera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj