Trwa ładowanie...
dv9g2ff

LIBET S.A. - Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego. (4/2014)

LIBET S.A. - Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego. (4/2014)

Share
dv9g2ff

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka"), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym informuje, iż w Spółce nie będą stosowane poniżej wskazane zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. (tekst jednolity - Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.), a wyrażone w pkt. V 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w myśl których Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W ocenie Spółki koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim Walnym Zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają prowadzenia tych procedur w Spółce. Przy konsekwentnym braku zainteresowania akcjonariuszy takim sposobem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, takie stanowisko Spółki jest tym bardziej uzasadnione. Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie wymaganych raportów bieżących (dotyczących tak kwestii organizacyjnych jak i treści, w tym uchwał merytorycznych) oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki
obowiązujące zasady udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach umożliwiały i umożliwiają właściwą i w pełni efektywną realizację praw wynikających z posiadania akcji Spółki. Powyższa zasada nie będzie stosowana w sposób trwały. O zmianach w tym zakresie Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym. Niezamieszczenie informacji w powyższym zakresie wcześniej miało charakter incydentalny i wynikało z przeoczenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.libet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2014-03-17 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff