Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

LIBET S.A. - Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu. (24/2013)

LIBET S.A. - Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu. (24/2013)
Share
d3fz2tr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami, "Ustawa") niniejszym informuje, iż dnia 29 października 2013 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Pana Thomasa Lehmann działającego w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 160 ust. 1 Ustawy zawiadomienie, iż Prezes Zarządu Spółki Pan Thomas Lehmann dnia 24 października 2013 roku w obrocie giełdowym na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z/s w Warszawie, nabył 3349 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej 3,5 PLN za jedna akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw.@libet.,pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d3fz2tr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2013-10-29 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr