Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

LIBET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). (28/2012)

LIBET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). (28/2012)

Share
d3kpw4l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 27 grudnia 2012 roku Zarządy LIBET S.A (pożyczkodawca) i LIBET 2000 sp. z o.o. (pożyczkobiorca ? spółka zależna w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2009 roku (zmienionej uprzednio aneksem z dnia 28 grudnia 2010 roku, oraz aneksem z dnia 28 grudnia 2011 roku) szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego. Mocą zawartego aneksu postanowiono przesunąć termin zwrotu pożyczki o jeden rok tj. zwrot pożyczki nastąpi do dnia 29 grudnia 2013 roku. Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż pożyczka będąca przedmiotem w/w umowy
jest spłacana przez LIBET 2000 sp. z o.o. stosowanie do posiadanych przez dłużnika środków finansowych. W latach 2010, 2011 i 2012 sumarycznie (niezależnie od zapłaconych odsetek) LIBET 2000 sp. z o.o. spłaciła 10.093.000,00 PLN kwoty zobowiązania głównego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@libet.pl | | www.libet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2012-12-27 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l