Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

LIBET S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? ING PTE S.A. z/s w Warszawie. (33/2014)

LIBET S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? ING PTE S.A. z/s w Warszawie. (33/2014)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji ? ING PTE S.A. z/s w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 (?Spółka?), działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) niniejszym informuje, iż Spółka otrzymała od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie (?ING?) zawiadomienie, iż w transakcjach na GPW w Warszawie rozliczonych dnia 13 listopada 2014 roku, fundusze zarządzane przez ING tj. ING Otwarty Fundusz Emerytalny (?OFE?) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (?DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem OFE i DFE posiadały 4.178.442 akcje Spółki co stanowiło 8,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4.178.442 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią przedłożonego Spółce przez ING zawiadomienia, w dniu 18 listopada 2014 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 6.178.442 akcje Spółki co stanowi 12,36 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 6.178.442 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Ponad powyższe ING w powołanym wyżej zawiadomieniu wskazał, iż: (a) w perspektywie 12 miesięcy OFE i DFE nie wykluczają zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki, (b) celem nabycia akcji jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej OFE i DFE. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
dcske5l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2014-11-19 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l