Trwa ładowanie...
d2tukbb
espi
13-11-2014 17:31

LIBET S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? zawiadomienie IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu. (32 ...

LIBET S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? zawiadomienie IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu. (32/2014)

Share
d2tukbb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji ? zawiadomienie IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 (?Spółka?) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami, ?Ustawa?) niniejszym informuje, iż Spółka dnia 13 listopada 2014 roku otrzymała od IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu (?IAB II?), zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki sporządzone w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 69 Ustawy (?Zawiadomienie). W treści Zawiadomienia IAB II poinformował Spółkę zgodnie z art. 69 Ustawy, iż dnia 7 listopada 2014 roku IAB II zwarła na rynku regulowanym transakcje kapitałowe polegające na sprzedaży (w ramach transakcji pakietowej) sumarycznie 4.056.535 akcji Spółki (?Transakcja"). Przed Transakcją IAB II posiadała bezpośrednio 4.056.535 akcji Spółki, reprezentujących po zaokrągleniu 8,11% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 4.056.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących po zaokrągleniu 8,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po uwzględnieniu akcji Spółki posiadanych przez podmiot zależny od IAB II, spółkę IAB Financing S.a r l z siedzibą w Luksemburgu, przed Transakcją IAB II posiadała łącznie 19,085.154 akcji Spółki, reprezentujących po zaokrągleniu 38,17 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 19.085.154 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących po zaokrągleniu 38,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji IAB II nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Po Transakcji jedynym podmiotem zależnym od IAB II posiadającym akcje Spółki jest IAB Financing S.a r l. z siedzibą w Luksemburgu. Po Transakcji IAB II posiada pośrednio, poprzez IAB Financing S.a r l. 15.028.619 akcji Spółki, reprezentujących po zaokrągleniu 30,06 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 15.028.619 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących po zaokrągleniu 30,06%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W treści Zawiadomienia IAB II poinformował nadto Spółkę, iż nie występują żadne osoby wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tukbb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gpw@libet.pl | | www.libet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2014-11-13 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tukbb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tukbb