Trwa ładowanie...
d17ma49
espi

LIBET S.A. - ZWZA LIBET S.A. 27/06/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA). ...

LIBET S.A. - ZWZA LIBET S.A. 27/06/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA). (16/2014)
Share
d17ma49

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ZWZA LIBET S.A. 27/06/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA). | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z 9 października 2009 r. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami), niniejszym przedkłada listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz Adres Liczba akcji Liczba głosów IAB FINANCING LUKSEMBOURG, l-1882 5, RUE GUILL. KROLL 19.085.154 19.085.154 ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY W-WA 00-342 (UL. TOPIEL 1) 3.000.000 3.000.000 ING DOBROW. FUNDUSZ EMERYTALNY W-WA 00-342 (UL. TOPIEL 1) 13.333 13.333 LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ STR. W-WA 00-085, (BIELAŃSKA 12) 599.999 599.999 LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AK. W-WA 00-085 (BIELAŃSKA 12) 4.400.000 4.400.000 STOW. INWESTORÓW INDYWIDUAL. Wr-W 50-560 (DŁUGOPOLSKA 22) 2 2
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.,pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d17ma49

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2014-06-24 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17ma49

Podziel się opinią

Share
d17ma49
d17ma49