Trwa ładowanie...
d1kjsxb

LIBRA CAPITAL S.A. - Nabycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadan...

LIBRA CAPITAL S.A. - Nabycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadania. (8/2013)

Share
d1kjsxb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 184, poz. 1439) od Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna. Spółka Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna ("SNFS sp. z o.o. ergo SKA") informuje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 75 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), że wskutek zawarcia ze spółką Superkonstelacja Limited, podmiotem posiadającym status podmiotu dominującego wobec spółki SNFS sp. z o.o. ergo SKA, w dniu 30 stycznia 2013 r.
transakcji nabycia dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.Dz. U. 2010, nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) 3 327 346 akcji LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, zmienił się stan posiadania SNFS sp. z o.o. ergo SKA w ogólnej liczbie głosów w spółce LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Przed ww. zdarzeniem SNFS sp. z o.o. ergo SKA nie posiadała bezpośrednio bądź pośrednio akcji spółki LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Wskutek ww. transakcji SNFS sp. z o.o. ergo SKA posiada bezpośrednio 3 327 346 akcji LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w kapitale zakładowym LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, uprawniających do 3 327 346 głosów LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Jednocześnie spółka SNFS sp. z o.o. ergo SKA informuje, iż nie przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Jednocześnie SNFS sp. z o.o. ergo
SKA informuje, iż brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

| | | LIBRA CAPITAL SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBRA CAPITAL S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 630 33 99 | | 22 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libracapital.pl | | www.libracapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb