Trwa ładowanie...
dhxo594
espi

LIBRA CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...

LIBRA CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Libra Capital S.A. (18/2013)
Share
dhxo594

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Libra Capital S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 lutego 2013 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu byli: 1.Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo S.K.A. z ilością głosów 3.327.346, co stanowi 100% głosów na NWZ i 29,19% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBRA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBRA CAPITAL S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 630 33 99 22 630 33 70
(telefon) (fax)
biuro@libracapital.pl www.libracapital.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxo594

Podziel się opinią

Share
dhxo594
dhxo594