Trwa ładowanie...
d40lal3

LIBRA CAPITAL S.A. - Zbycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadani...

LIBRA CAPITAL S.A. - Zbycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadania. (7/2013)

Share
d40lal3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 184, poz. 1439) od Macieja Zientary. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Superkonstelacja Limited, podmiot zależy od Macieja Zientary, dokonała w dniu 30 stycznia 2013 roku poza rynkiem regulowanym transakcji zbycia akcji spółki Libra Capital S.A. na rzecz podmiotu zależnego od Superkonstelacja Limited, tj. spółki pod firmą Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przed ww. transakcji Maciej Zientara posiadał pośrednio przez spółkę zależną Superkonstelacja Limited 3 327 346 akcji LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w kapitale zakładowym LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, uprawniających do 3 327 346 głosów LIBRA
CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Wskutek ww. transakcji Maciej Zientara posiada pośrednio przez spółkę zależną Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna 3 327 346 akcji LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w kapitale zakładowym LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, uprawniających do 3 327 346 głosów LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Jednocześnie Maciej Zientara informuje, iż brak jest zależnych od niego podmiotów posiadających akcje LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40lal3

| | | LIBRA CAPITAL SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBRA CAPITAL S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 630 33 99 | | 22 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libracapital.pl | | www.libracapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40lal3

Podziel się opinią

Share
d40lal3
d40lal3