Trwa ładowanie...
d2ac6p7

Livechat Software podniósł prognozę wyników na rok obr. 2014/2015

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Livechat Sotfware skorygował w górę skonsolidowane prognozy wyników finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym, a także szacowane wyniki grupy rok obrotowy 2014/2015 zakończony 31 marca 2015 r. Zarząd szacuje obecnie, że przychody ze sprzedaży wyniosą 33,04 mln zł, EBITDA sięgnie 24,04 mln zł , a zysk netto 18,51 mln zł, podała spółka.

Share
d2ac6p7

"Głównym powodem przekroczenia prognozy jest szybsze niż zakładano tempo pozyskiwania klientów, co przełożyło się korzystnie na zanotowane wyniki. Pozytywny wpływ na wyniki miał też kurs USD/PLN - w pierwotnej prognozie przyjęto kurs pary walutowej USD/PLN na poziomie 3,08, kursy innych par walutowych nie mają istotnego wpływu na wyniki emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki szacuje obecnie, że w 2014/15 roku obrotowym (zakończonym 31 marca 2015 r.), grupa osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 33,04 mln zł, wynik EBITDA wysokości 24,04 mln zł oraz zysk netto w wysokości 18,51 mln zł.

Pierwotna prognoza finansowa opublikowana w prospekcie emisyjnym to: przychody ze sprzedaży: 25,32 mln zł, EBITDA: 18,95 mln zł, zysk netto: 14, 90 mln zł.

W roku obrotowym 2013/14 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 18,94 mln zł, EBITDA 12,61 mln zł, zysk netto 9,7 mln zł.

d2ac6p7

Przedstawione szacowane wyniki finansowe grupy nie zostały poddane audytowi.

"Ostateczne wyniki finansowe grupy kapitałowej spółki zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy 2014/2015. Zarząd spółki, w trakcie przygotowywania przedmiotowego raportu okresowego, będzie monitorował ziszczenie się określonego szacunkowego wyniku grupy kapitałowej emitenta" - czytamy także.
LiveChat Software oferuje swoje rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) i dzięki temu jest firmą globalną. Najważniejszy dla niej rynek to USA, w Polsce generuje tylko kilka procent sprzedaży. Do jej klientów należą zarówno małe sklepy internetowe, jak i wielkie światowe marki, takie jak Orange, Play, Adobe, Samsung, Tele2, Kaspersky Lab czy Air Asia. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2014 r.

(ISBnews)

d2ac6p7

Podziel się opinią

Share
d2ac6p7
d2ac6p7