Trwa ładowanie...
d1j4n33

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)

Share
d1j4n33
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-25
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-25
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
jak poniżej jak poniżej jak poniżej
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,B i C Funduszu ustalono na 25 lutego 2015 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako ?Certyfikaty?) w dniach od 12 stycznia 2015 roku do 11 lutego 2015 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 25 lutego 2015 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | LEGG MASON TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-085 | | WARSZWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | BIELAŃSKA | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | info@leggmason.com | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.leggmason.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

d1j4n33

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-08 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2015-01-08 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1j4n33

Podziel się opinią

Share
d1j4n33
d1j4n33